PRIPREMA JELA U KRUŠNOJ PEĆI

Kao i kod pizze tako i kod pečenja zagorskih štrukli kamena krušna peć ima poseban značaj pri termičkoj pripremi štrukli. Otvorena vatra koja klizi niz kamen i otvor krušne peći kroz koji ulazi zrak i miješa se sa vatrom najbolji je i najprirodniji način pečenja jela – kako zagorskih štrukli, tako pizza, lepinja i ostalih jela koje se tradicionalno pripremaju u krušnim pećima.